HYPNOSE, STRESS OG SMERTEBEHANDLING!

By |2014-01-30T13:28:31+00:00januar 30th, 2014|Categories: Blog, Blog engelsk, Uncategorized|

    Stress og smerte er noget meget almindeligt for sportsudøvere og herfor også et af de områder der er behandlingskrævende i det både stress og smerte kan hindre sportsudøveren i at træne og præstere optimalt. Som mentaltræner råder jeg over en række værktøjer eller metoder til brug for delt stressreduktion, smertebehandling og smertelindring, den vigtigste og mest brugbare metode jeg har i min værktøjskasse er hypnose og kombinationen af mental træningsprogram og hypnose. Stress og smerte er intimt forbundet. Når man er i smerte forårsager dette ofte stress, ligeledes vil stress forværre smerte. Psykoterapi - herunder hypnose, meditation og afslapning - kan hjælpe med at bryde den onde cirkel af stress og smerte. Ved smerte behandlinger, fokuseres på forholdet mellem sind og krop, som noget helt normalt, noget der for nogle mennesker kan betragtes som en alternativ metode men som sagtens kan være en komplementær behandlingsform til anden smertelindring eksempelvis medicin. Uanset hvordan man er mærket af sine smerter er der i dag dokumentation for, at mange mennesker med smerte kan hjælpes via hypnotisk behandling. Hypnose:                                                                                                                                                                                                                             For mange bringer tankerne om hypnose stadig billeder frem af scenehypnose og svingende penduler. Men klinisk hypnose er mere end sjov og ballade. Det er en ændret tilstand af bevidsthed der skabes af psykologer og psykoterapeuter til behandlingen af psykiske eller fysiske problemer. Under hypnose, er [...]

POLITIKERE, LEDERE, LÆRER OG FORÆLDRE PÅ SKOLEBÆNKEN!

By |2014-01-24T13:56:41+00:00januar 24th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|Tags: , , , , , , , , , , , |

      Hvad vil du? Vil du have en uddannelse? Hvad har du lyst til at beskæftige dig med? Vil du være håndværker eller akademiker? Hvad er dit mål med din uddannelse? Har du evnerne til at blive det, du drømmer om? Hvordan kan vi hjælpe dig til at få en uddannelse? Hvad har du brug for? Spørgsmålene er mange og store og de bliver stillet de unge af voksne, der har deres på det tørre, af os der ved, hvad vi er og hvad vi er blevet til. Spørgsmålene kommer fra politikkerne, der sidder på deres kontorer eller i folketingssalen, hvor de tager udgangspunkt i deres egen, for de flestes vedkommende akademiske karriere, og hermed måske manglende praktisk og pædagogisk erfaring. En erfaring der burde være til stede og give indsigt og forståelse for, hvorledes livet leves, når det er op ad bakke, når man som barn og ung har svært ved at lære, svært ved at fokusere, svært ved at opsætte og forfølge mål eller i det hele taget få styr på hvad læring er og hvad det kræver. I en del år har pædagoger, undervisere og politikkere været optaget af forskellige læringsstile og helt glemt, deres egen rolle som lærer eller voksen. Der er blevet indrettet klasselokaler, der kan tilpasses forskellige elevtypers forudsætninger for læring. Undervisningsmateriale er udviklet [...]

PRIVATE KLIENTER HOS SPI!

By |2014-01-20T11:46:08+00:00januar 20th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|Tags: , , |

Gennem alle årene har vi modtaget private klienter uden et sportsligt udgangspunkt. Vi har gennem tiden oparbejdet en stor erfaring med resultatorienteret psykoterapeutisk behandling af forskellige problematikker herunder: Angst Fobier Depressivitet Spiseforstyrrelser OCD ADHD Samlivsproblemer Som privat klient hos SPI, bruger vi den første session til at udarbejde en fælles vurdering af dit behandlingsbehov. Sessionerne hos SPI varer mellem 1-1,5 timer og vi operere ligeledes med akuthjælp uden ventetid! Behandlingen hos SPI er ikke tilskudsberettiget, der føres ingen journaler, der videregives ingen oplysninger til det offentlige uden samtykke.

ANGRIBEREN ER GENERELT UDADREAGERENDE OG EXENTRISKE!

By |2014-01-12T12:16:54+00:00januar 12th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|Tags: , , , , |

Den udad reagerende angriber eller ekstroverte personlighed hviler ofte på et grundlag af manglende selvværdsfølelse. En grundlæggende mangel på selvværdsfølelse giver sig ofte udslag i at skulle bevise sig selv, for at få følelsen af at være noget værd, at have værdi ”to do is to be” er styrende for angriberens værdifølelse, såfremt angriberen ikke præstere, får et brugbart resultat vil hans selvtillid smuldre meget hurtigt. Angriberens selvtillid bygger på hans viden om hvad han kan præstere, hvor god han ved han er til at score mål. En viden han udelukkende opnår i kraft af de aktuelle resultater han umiddelbart har. Viden og ikke mindst følelsen af selvtillid bygger således på en praktisk oplevet handling og ikke en fornuftmæssig reaktion, eller et intellektuelt ræsonnement. For at opnå en høj grad af selvtillid er det herfor nødvendigt for angriberen at have succes på holdet, at han oplever andres glæde, respekt osv. for det han udrette og for herigennem at føle sig værdifuld. På en måde kan man sige at hans higen efter værdi er drivkraften og selvtilliden det værktøj han bruger til at få sit talent fuldt udlevet. Fjerner man derimod hele hans grundlæggende mindreværd, vil han også miste en stor del af det drive, der gør at han uanset motiver drives til at skabe resultat. Udviklingen af angriberen bliver således et spørgsmål [...]

RIIS SPORTEN OG MANGLENDE JOURNALISTISK PERSPEKTIV!

By |2014-01-10T14:48:00+00:00januar 10th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

  Ulvene hyler, der er et såret dyr i sportsskoven Bjarne Riis har vandret ensom rundt i den store sportsskov, ind i mellem er han dukket op på højsletten og straks er journalistulvene sportens moralvogtere på plads, sagde han der vi vil høre, sagde han noget nyt, beskæftigede han vores fantasi og vore forudsigelser, ja ulvene har travlt. Vaskebjørne er der også en del af, de er ikke så grådige ønsker egentlig bare at vaske snavset af sig selv, gå i hi, være i fred og måske er en af måderen at lede ulvenes opmærksomhed i en anden retning mod Bjarne Riis.       Jeg har været så heldig at arbejde for Bjarne Riis gennem nogle år, godt nok ikke i den periode der omtales mest, men jeg har dog kendt til hans erkendelser af selv at have brugt doping inden jeg tog jobbet, men for mig var han bare et ”barn af sin tid” en ung i en kultur der skabte en moral med manglende etik. Hvor mange journalister kan sige sig fri for at dømme og bedømmer andre ud fra en journalistkultur der er lige så god og ond som dopingkulturen var, hvor er det journalistiske perspektivet blevet af, hvad undt har Bjarne Riis gjort Jer? Da han stak nålen i egen arm, var det ham det gjorde undt på, [...]

BENDTNER OG ALLE DE ANDRE ANGRIBERES MENTALITET

By |2014-01-01T15:18:37+00:00januar 1st, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

Hvem er normalt den dyreste spiller på banen? Hvem er totalt afhængig af at score mål? Hvem er det der egenhændigt kan afgøre en kamp? Ja rigtigt, det er angriberen! At være angriber er ikke udelukkende, noget man kan trænes til. Man skal have det med sig i bagagen, det skal både ligge i generne, men lige så vigtigt i den psykosociale udvikling, man som person har gennemlevet tidlig i sin barndom og ungdom. Angriberen er født med og ind i en familie kultur, der igen er påvirket af samfundskulturen, den helt fundamentale kultur, når det drejer sig om personlig udvikling. I fodboldklubber søger man med lys og lygte efter angriber-typerne, Scouts er ud for at finde dem i en ung alder, men ser de spillet eller ser de mentaliteten, hvorledes afgør de en ung spillers angrebsmentalitet? Når man så finder talentet, ser ham spille, ser hans boldbehandling, ser hans aggressivitet som 10 eller 12 årig, ser man så det, der er nødvendigt, for at afgøre om man står overfor et angrebstalent det mener jeg ikke at man vil være i stand til udelukkende pga. at denne aldersgruppe så langt fra er udviklet hjernemæssigt eller psykologisk. Der er mange spørgsmål, der skal besvares, hvis man skal finde og udvikle angriberen, hvor finder vi ham, hvad gør vi for at sikre en udvikling, [...]