INKLUSION DET GLADE VANDVID!

By |2014-02-26T12:08:24+00:00februar 26th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

Glad råber vi ”Et hold er lige så stærkt som det svageste led!” Ja, men så skal vi da bare have gjort det svage led stærkt ikke? I den psykiatriske behandling har man været i gang med inklusionstanken i et par årtier, her hedder det distriktspsykiatri. Den gang distriktspsykiatri det var et ”modeord” var da alle politikkere mente, at hvis bare vi lukkede de store sengeafdelinger for psykiatriske syge og inkluderede dem i samfundet, lod som om det var normalt at være psykisk syg, skulle alt nok blive fantastisk. Nu er spørgsmålet så, er samfundet blevet mindre psykisk sygt? Har dem der virkelig lider vundet ved at sidde på et kammer eller ligge på gaden? Hvem har fået noget ud af den omlægning? Hvad har distriktspsykiatrien gjort for de meget syge? Nu vil man så gøre det samme ved vore skoler, inkludere alle mulige og umulige diagnoser, stuve dem sammen i klasser uanset hvor lærings pararte de er, tror man at børnene får noget ud af det? Tror man at skolen for noget ud af det? Tror man at lærerne får noget ud af det? Tror man virkelig at de børn der ikke er lærings parrate af forskellige årsager får noget ud af at sidde i en klasse og føle sig dummere, mere forstyrrende, håbløse og anderledes? I psykiatrien sagde psykiaterne, psykologerne [...]

KULTURTANKER I EN KOLD TID!

By |2014-02-13T10:10:16+00:00februar 13th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

Vores kultur er i krise, samfundet lærer os at fokusere på at ”eje” i stedet for at ”være”. Det vil sige, vi søger ting og status i stedet for visdom og ægte relationer. Inderst inde ved vi, at vi aldrig kan eje nok og få status nok, men vi fortsætter alligevel, fordi det gør de andre, fordi vores rettighedssamfund lægger op til det og fordi vi er bange for, at vi ikke er værdifulde nok i os selv. Lige netop den tankegang skaber en ond cirkel: Vi kan aldrig få nok, til at være nok, så vi bliver ved med at forsøge at få mere for at give os følelsen at være ok. Vi påvirker os selv og vi påvirker andre, vore børn, vore venner, vores kolleger, vores naboer, med den samme holdning om at skulle have mere. Ikke kun søger vi at påvirke alle omkring os, men med vor kultur og kulturelle værdier søger vi også at påvirke andre kulturer fjernt fra os og presse dem til at tilpasse sig vores livsmønstre. I sportens verden hedder MERE ”resultat”, mennesket der skaber resultatet taler vi ikke om, i stedet for taler vi om ”mål”. Ved udelukkende at søge målet, mister vi vejen, og det menneske der førte til det resultat der i sidste ende er mig selv – lyder det komplekst? Min [...]

PRÆSTATIONSORIENTERET GRUNDUDDANNELSE I HYPNOSE!

By |2014-02-07T12:26:50+00:00februar 7th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|Tags: , , , , , , , , , , |

Sport Psykologisk Institut afholder åbne modulopbyggede grunduddannelser i hypnose med Erik Østenkjær Dipl. Psych. MFCC som underviser. Uddannelsesprogrammet omfatter 2x1 dag internat samt 1 dags opfølgning á 7 timers undervisning og træning samt 2 gange web-coaching. I alt ca. 28 lektioner. For hvem: Alle med lyst til at lære sig præstationsorienterede hypnosemetoder og -teknikker til brug i arbejdet med andre mennesker. Kurset henvender sig til f.eks. Ledere, HR-Chefer, HR-medarbejdere, Psykologer, Konsulenter, Psykoterapeuter, Fysioterapeuter, Undervisere og andre der ønsker at tilegne sig denne metode. Uddannelsen kræver ingen forudgående forudsætninger. Du lærer: Hvorledes du vil kunne bruge hypnose i forskellige situationer, hvor du hjælper dine medarbejdere eller klienter til eksempelvis livsstilændring, forebyggelse og behandling af stress, motivation og præstations optimering, holdningsændring og udvikling af større viljestyrke og målrettethed. Indhold: Uddannelsen giver dig de grundlæggende metoder til frembringelse af forskellige trancedybder, metoder til arbejdet med forskelligt typer af klienter samt metoder, målrettet dit daglige arbejde med andre mennesker, samt viden og kunnen indenfor følgende områder: Hvem kan hypnotiseres Din rolle som hypnotisør Repræsentations systemet Ja- sættet (motivationsmetode) Induktionsmetoder Suggestionsmetoder - Verbalsuggestion - Fokuseringssuggestion - Øjenkatalepsi - Håndlevitation - Posthypnose Trancetilstande /tranceafslutning På uddannelsen kommer vi bl.a. ind på arbejdet med præstationsoptimering, stress, smertebehandling, depression, mental træning, fobier, vilje og de cases der bliver præsenteret af deltagerne. Pris: Samlet pris kr. 15.200,00 inkl. certifikat, 1 overnatning [...]

MICHAEL LAUDRUP, RAMT AF FODBOLDENS – SPRING OVER KULTUR!

By |2014-02-06T15:28:30+00:00februar 6th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|Tags: , , , , , , , , , , |

    Selvfølgelig handler Michael Laudrups fyringer om Michael Laudrup, dog er det min opfattelse at det drejer det sig om mere end dette såfremt man dykker dybere i mekanismerne ved trænerfyringer. Det drejer sig nok mere om en kultur der altid, på alle punkter, springer over gærdet hvor det er lavest, en kultur hvor man altid vælger de nemme løsninger. Fodboldkulturen, ikke kun i Danmark, men internationalt er præget af de nemme løsningers valg. Kan man ikke udvikle sine egne spillere, så køber man sig til det, kan man ikke finde de rigtige eller store talenter selv, så køber man dem, kan man ikke få økonomien til at hænge sammen, finder man sig bare en sponsor eller en mæcen, der vil lægge pengene på bordet. Hele tankegangen i fodboldens verden er at skabe hurtige resultater, ikke længerevarende resultater, her pisser man virkelig i bukserne for at holde varmen i stedet for at arbejde sig til den, her er man fantastisk når man vinder en kamp, ikke når man har udviklet vindere. Støtte systemet omkring hele denne kultur er alle de enkeltpersoner og virksomheder der spiller med på dette lotteri, dem der går efter den hurtige gevinst, agenterne, spillefirmaerne, sportsdirektørerne og direktørerne i klubber og forbund, alle spiller de med på ”bare vi vinder” kulturen, jeg spørger mig selv, hvorfor de aldring stopper op [...]

NARCISSISTEN VOR TIDS SVØBE, GENKEND DEM NÅR DU MØDER DEM!

By |2014-02-01T12:23:13+00:00februar 1st, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

  Dyrkelsen af os selv af vores grandiose jeg er efter min opfattelse vor tid, og samfundets største svøbe. Den måde vi opfattelse os selv på, bliver vigtigere og vigtigere set forhold til den opfattelse andre har af os, mig, mig, mig kulturen er over os mere end nogensinde før i historien.  Narcissisten finder vi alle steder i samfundet ikke mindst på toppen af samfundets pyramide. Politikeren, der er mere optaget af at fremstille sig selv for egen vindings skyld, bankdirektøren eller DONG direktøren der værdisætter sig selv og egen storhed til millioner, fodboldspillerne der handles til priser der ingen sammenhæng har med virkeligheden, X-factor og reality programmerne der virker som søen Narcissos spejlede sig i. Listen er lang, uendelig lang med eksempler på Narcissismens indtog i vores samfund, lige fra forældrene der holder spejlet op foran deres børn og sige ”se hvor smuk du er”, ”hør hvor godt du synger”, til lærerne og mentorerne der lukker øjnene for den dårlige opførsel og de dårlige præstationer der vises, men hvad er narcissisme: I følge det græske sagn fik den unge og smukke Narcissos øje på sit eget spejlbillede i vandet. Han forelskede sig i billedet, blev tryllebundet og kunne ikke løsrive sig fra stedet. Han sygnede derfor hen og døde. Sagnet siger, at blomsten Narcissus, pinseliljen, spirede frem på dødsstedet. Det karakteristiske [...]