BELØNNING KAN ØDELÆGGE DIT BARN OG DIN SPILLERS MOTIVATION!

By |2014-08-24T11:08:13+00:00august 24th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

  Hvis du belønner dit barn for at deltage i en interessant opgave, kan dit barn få mindre lyst til at gøre det samme ud fra en fri vilje bagefter. En række Japanske hjerneforskere har udforsket den ulogisk underminerings-effekt ved belønning. Vær forsigtig med at belønne dit barn for at lave lektier, for det kan gøre dit barn mindre motiveret til at lave dem frivilligt næste gang og pas på trænere med at belønne dine unge spillere hver gang vedkommende gør det som han eller hun alligevel burde gøre. Det kan være en rigtig dårlig idé at belønne børn for at lave lektier, dyrke fritidsaktiviteter, ja endda burde man tænke lidt over belønningen eller honoreringen af børn og unge også indenfor elite og professionel sport. Paradokset ved belønning er at såfremt du til gengæld giver barnet den unge belønning for deres præstationer som de ikke burde gøre, eksempelvis spil på nettet eller være på Facebook hele tiden, ja så vil de tabe motivationen for dette. Forskning viser nemlig, at når vi først har fået penge for vores præstation i en lystbetonet opgave eller aktivitet, så kan det ødelægge vores LYST til at deltage i aktiviteten bagefter, hvilket således vil kræve en større vilje. Det usædvanlige fænomen kaldes 'underminerings-effekten' og går stik imod både almindelig fornuft i den belønnings logik vi alle kender og [...]

MED VILJEN PÅ ARBEJDE

By |2014-08-05T15:11:12+00:00august 5th, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

  Viljen har efterhånden været mit fokusområde i sporten og erhvervslivet gennem mange år. Ind imellem spørger jeg mig selv om jeg er i færd med at bekræfte mig selv og mine egne tanker omkring viljen, om den nu er så vigtig som jeg finde den, indtil nu er jeg blot blevet bestyrket i at viljens kraft er den menneskelige kraft der kan styrke alle andre menneskelige egenskaber og evner både positivt og negativt. Når vi forbinder vilje med eksempelvis kærlighed til andre mennesker så får vi en kraft der understøtter den egenskab som vi besidder ”kærlighed”. Når vi understøtter en egenskab som hævn med viljen får vi en større grad af hævngerrighed. Viljen i sig selv er herfor hverken positiv eller negativ, den er et udtryk, et resultat af dine udlevede fokuserede evner. I sportens verden kan vi finde mange eksempler på både udlevede og fokuserede positive evner, og det modsatte, udlevede og fokuserede negative evner, men hvornår er viljen det ene og hvornår det andet? I min bog ”Træn din Vilje”, er jeg kommet frem til Viljens fire grundelementer eller sagt på en anden måde Viljens fire basis evner: Beslutningsevnen, altså dit talent eller evne for at træffe beslutninger. Dine beslutninger kan være af både positiv karakterer og negativ karakterer, det kan være beslutninger der er værdifulde for dig, ligesom [...]