Der er er efterhånden mange der har spurgt mig, hvad jeg mener der er det mest grundlæggende for en god fodboldkultur, hertil har jeg altid svaret rummelighed!

 

Hvad er rummelighed?

Nu er rummelighed ikke bare, at man skal acceptere alting fra alle, det er heller ikke et spørgsmål om, at man ikke må stille krav til ledere, trænere eller spillere, nej slet ikke. Rummelighed handler om evnerne til at kunne modtage mange forskellige menneskelige reaktioner, at være åben overfor andre måder at tænke på, uden at ville begrænse. Rummelighed handler også om at kunne høre andres meninger, tanker og måder at gøre tingene på, at være åben overfor at de lige så vel kan føre til noget positivt, som det man selv tænker.

Rummelighedens største hindring:

Den største hindring mod rummeligheden, er selvfølgelig det modsatte, ”snæversynethed”, at man kun kan se tingene fra sin egen vinkel eller bjergtop, er man snæversynet mister man evnen til at se det fra en andens synsvinkel og hermed sin egen mulighed for at lære nyt!

Ofte bygger denne snæversynethed på manglende selvværd, det ses ved at personen eller for den sags skyld organisationen hele tiden skal bekræftes, eller bekræfte sig selv i at have den eneste rigtige sandhed eller mening. Egentlig er det utroligt synd, for mennesker der ikke har det nødvendige selvværd, eller den nødvendige rummelighed overfor andres tanker og adfærd, der er så meget de går glip af, ikke mindst viden om, hvad deres egne holdninger og meninger betyder for andre, og ikke mindst den større selvindsigt de kunne blive beriget med.

Fodboldkulturen i Danmark er en lukket sag, det er en kultur der udelukkende rummer dem, der er af samme mening om hvad der ikke er godt og godt. Således modvirkes og modarbejdes alle der søger at forholde sig åbent kritisk overfor det der sker, eller det der ikke sker. Denne umiddelbare mangel på rummelighed i fodboldkulturen, smitter af helt ned på spillerniveau, hvor spillerne bliver tudet ørene fulde fra alle mulige sider om, at man skal gøre som træneren eller ledelsen siger, stille beredvilligt op til den måde det bliver sagt og gjort, altså kæft trit og retning…

Mange vil sikkert sige, at det er det samme som at stille krav til spillerne… Nej, nej, fodbold kan spilles på mange måder, bolden kan trilles, sparkes, afleveres på mange måder. Det må efter min opfattelse ikke være trænerens opgave, udelukkende at fortælle at det kun er hans måde at gøre det på der er den rigtige, sker det, så bremser han alt udvikling af selvstændighed, personlig ansvarlighed og lærdom.

Træner og ledernes opgave:

Trænerens opgave er at rumme det anderledes på en sådan måde, at han både er i stand til at stille spørgsmål til det der sker eller ikke sker, samt at kræve, at spilleren tager ansvar og forholder sig selvkritisk til deres spil. De skal trænes til at træffe egen beslutning om hvordan der skal spilles. Det er vigtigt at træner bliver i stand til at lægge egne meninger frem på en sådan måde at de sammen med spillerens meninger får muligheden for at vælge.

Rummelighed er at kunne stå midt i en konflikt uden at dømme, hjælpe til udvikling af selvindsigt hos en spiller. Det er kravet om selvindsigten, der er et af de vigtigste krav i forhold til at udvikle spillere med en stor mental styrke og integritet. Det gælder for alle mennesker at selverkendelsen er hele fundamentet for den empatiske evne, herfor er den også fundamentet for rummeligheden, kan du ikke sætte dig ind i hvad dine spillere føler og tænker, vil din rummelighed altid være begrænset til dig selv, din egne snæversynet hed.

Det er ikke kun på træner og spillerniveauet at rummelighed er en vigtig faktor, det gælder så sandelig også på ledelsesgangen. Se vi på flugten fra tribunerne, hvad drejer den sig om, hvorfor sker det i disse år specielt i Danmark og øvrige Skandinavien? I bund og grund drejer det sig om at mange klubber og organisationer, i mange år har holdt fast i ”vi alene vide”, hvilket jo vidner om lukkethed, snæversynet hed og en manglende rummelighed. Langsomt er deres indsigt i hvad der skulle være gjort for at fastholde tilskuer og fans svundet ind, deres selvindsigt er blevet erstattet af selvoptagethed, vi ser alle konsekvensen.

Rummelighed er også at rumme forskellige fans og tilskuere at rumme deres forskellighed og hermed deres forskelligartede behov. Det er ikke alle der gider at spise stadionpølser, det er ikke alle der vil fryse røven ud af bukserne i vinterkampe, det er ikke alle der vi stå i kø på toilettet til et beskidt lokum, men sådan noget mærker man ikke i VIP-loungen hvor der er varme, hvor sæder, retter og den største snæversynethed hersker, for her ved man bedre.

Åben op, vis rummelighed, kom ud af busken og lad os høre hvad I selv tænker, ikke kun jeres færdige meninger og beslutninger, åben op om de konflikter I selv har på ledelsesgangen, om de beslutninger I syntes der er svære, om jeres magtesløshed og handlekraft, gør klubberne levende, noget vi kan forholde os til, noget vi kan identificere os med, i stedet for noget vi bare kan betragte på afstand. Husk at nærhed skaber rummelighed, afstand kun skaber det modsatte!

Udvikling af spillere med kant?

Spillere med ”kant” altså den uortodokse spiller, ham eller hende med sin helt egen stil, personlighed og fremtoning er der langt mellem i Dansk fodbold! Er der virkelig ingen der tænker på hvorledes det kan være? Det første og rigtigste svar vil nok igen være på grund af den manglende rummelighed. Jeg ser det jo når jeg ser børnekampe til forskellige stævner, drengen eller pigen der ”skaber sig” eller råber af de andre, græder eller bliver vrede, er for besværlig, enten er bliver det besværlige barn taget ud af kampen for at straffes for sin besværlighed eller ud for at trøstes, der er altid voksne der får det travlt når et barn tillader sig en opførsel der er anderledes…Hør nu efter en gang for alle, anderledes mennesker, kunstnere, topspillere, skuespillere, alle store personligheder har et besværligt sind og hermed en anderledes adfærd OG, det er lige netop det I (Vi)  skal kunne rumme i fodbolden. Det gælder også mht. trænere, ledere, hvis i vil have de bedste til at gøre jeres klub eller organisation speciel, så må i kunne rumme de specielle, det må sku da logik for ”høns og vejrmøller”!