Jeg er træt af dig, Brinkmann

By |2018-02-14T02:35:53+00:00februar 14th, 2018|Categories: Blog|Tags: , , |

Når borgelighedens psykologi rammer, ja, så rammer den hårdt og over en bred kam. Ph. d. i psykologi Svend Brinkmann har efterhånden udråbt sig selv til samfundets psykolog, og så vidt jeg kan læse mig til med en grundholdning om, at hvis vi bare lever og opfører os ordentligt, hvad det så end må betyde, så vil vores mentale tilstand blive væsentligt forbedret. Ind imellem bliver jeg bare så træt af at høre på disse småborgerlige psykologer og ph. d.’er, der har deres holdningers udspring fra gode, sunde, borgerlige familier født med høj iq, opdraget af advokater, læger eller lærere. Vokset op med voksne med gode uddannelser, sund økonomi og alle traditionerne i behold. Det er ikke fordi, jeg er væsentligt uenig med professorens analyse af, hvordan samfundet skulle, eller rettere burde, fungere for os alle, men således er samfundet bare ikke opbygget, hr. professor. Ikke alle har de samme menneskelige egenskaber eller evner, ikke alle har de samme økonomiske eller kulturelle forudsætninger for at virke i det ideelle samfund med den ideelle tankegang og ikke mindst det ideelle følelsesliv. Svend Brinkmann skriver et sted i en af sine bøger, som for øvrigt nok er skrevet til mennesker med mere boglige og borgelige interesser, at vi alle burde tænke på, at vi er dødelige, at døden kan ramme i dag eller i [...]

FOR GUD, DRONNING OG BRINKMANN!

By |2017-09-18T09:39:48+00:00september 18th, 2017|Categories: Blog|Tags: , , , , |

Jeg sad og læste en klumme skrevet af Henrik Dahl, sociolog om Dunning-Kruger-effekt som er er to psykologer der har set på Inkompetente mennesker, der som de konkluderede ikke forstår, at de mangler viden og færdigheder og her slår det mig at det jo lige netop er den fornemmelse jeg får når jeg læser den i vor tids største psykologiske filosof Professor Svend Brinkmann, mådeholdenhedens mand, asketen, det borgerlige Danmarks hovedfilosof. Jeg har gladelig læst hans bøger, senest hans bog ”GÅ GLIP” der er nok en analytisk bog uden svar på noget som helst, uden at tage personlig stilling til noget som helt, en bog der fortæller os alle at vi skal være mådeholdende, vi skal være nøjsomme og tilbageholdende med vore behov. Med en ordflom af henvisninger og citater føre han os igennem Askesens mange lag, for som i de seneste af hans værker, underbygge hans egen religiøse tro på Stoicisme en antik filosofisk retning der blev grundlagt ca. 300 år før vores tidsregning. En central tese for stoikerne er at man skal adskille følelser og fornuft, udøve selvkontrol og udelade følelsesmæssig involvering, da valg skal tages ud fra fornuften alene. Den ideelle stoiker er upåvirket af modgang, præget af fasthed og koldblodighed. Hvis jeg skraber alt pynten af Professorens ”Gå Glip bog”, hedder det måske ”Lad være med at give [...]