Vi producerer mennesker fulde af angst

By |2018-02-14T03:27:53+00:00februar 14th, 2018|Categories: Blog|Tags: , , |

Hvad er angst? Angst er en følelse. Det er følelsen af ikke have kontrol, og den er skabt af den måde vi tænker på – både bevidst og ubevidst. Jeg er mentaltræner, og for et par dage siden havde jeg en klient, en direktør, der havde fået et anfald af panikangst. Han var på vej hjem fra sit firma og opdagede så, at han var faret vild. Pludselig blev han overmandet af sit livs første angstanfald; en stærk følelse, der overvældede ham fysisk. Han hyperventilerede, det smertede i hans bryst, og han var overbevist om, at døden var nær. Det lykkedes ham at samle sig nok til at ringe til konen, som så hjalp ham med at falde til ro. Først da kunne han finde ud af, hvor i Danmark han befandt sig. Da han var kommet hjem, bestilte han tid hos mig, efter fire konsultationer, havde han fundet frem til årsagen for sin mangeårige fokusering og mentale overbelastning af sig selv. Han fik truffet en beslutning om, at han som leder skulle agere anderledes og bruge sine omgivelser til aflastning ind mellem, familien blev prioriteret anderledes og ikke mindst opgraderede han at gøre noget, der gav ham glæde og energi. Der var også en ung kvinde på 18, som var underlagt angsten. Hun var så angst for fremlæggelser i skolen, at [...]

Mennesket er et umuligt flokdyr

By |2018-02-14T03:23:06+00:00februar 14th, 2018|Categories: Blog|Tags: , |

Jeg har altid haft det svært i grupper, faggrupper, arbejdsgrupper, politiske grupper. Haft det svært i foreninger, mandeforeninger og kvindeforeninger, hvor der var adgangsforbud for mænd, og i teams af både den ene og anden art. Det, må da være mig, der er noget i vejen med! Det er helt sikkert mig der er asocial, uregerlig og ikke villig til at indordne mig, det er helt sikkert mig, der er noget i vejen med, jeg må være en enspænder uden forståelse for andres behov? Måske er jeg bare egoistisk og narcissistisk? Jeg har altså svært med at være sammen med mennesker, der har fundet sammen i en flok af andre ligesindede. Er det ikke det, der er flokdyrets mentalitet, at være som de andre, at mene som de andre, at handle som de andre? Det er dæleme svært, når jeg nu bor i foreningslandet Danmark. Når jeg nu i mit halvfjerdsindstyvende år ser ud over landskabet af flokke, kommer jeg til den konklusion, at mennesket er det mest umulige flokdyr, der eksistere på denne planet. For lige så snart, menneskedyret samler sig, i selv den mindst flok, begynder de at retfærdiggøre deres sandheder. Vi kender det fra alle grupperinger: Kvindegrupperne har ret i, at mænd er noget skidt, der kun tænker på sex, og mandegrupperne, at kvinder er nogle kællinger uden egne [...]

Her er det ultimative træningsprogram for curlingforældre

By |2018-02-14T02:40:58+00:00februar 14th, 2018|Categories: Blog|Tags: , , , |

Kære elskelige curlingforældre, nu er det tiden til at bruge ferien til at komme på forkant med jeres egen og jeres børns mentale udvikling, så med dette program vil i efter sommerferien igen være i stand til at støtte jeres børn og unge til at blive stærkere mentalt! Men alting starter jo ved læreren, altså ved dig som forælder!  Hvis du ikke har den fornødne mentale styrke selv, kan du hverken agere rollemodel eller være mentaltræner for dit barn, så det starter med dig! Inden vi går i gang, er det vigtigt, at du får lidt af min grundlæggende filosofi eller holdninger til at opdrage, jo, jeg skrev opdrage dit barn. Udgangspunktet er, at du elsker dit barn, at du gør det, der skal gøres af kærlighed, også selv om dit barn i første omgang ikke vil føle eller opleve det som sådan, ja, måske vil dit barn endda vise, at det føles direkte modsat. Husk, at det altid er det, der er sværest at gøre, der kræver størst kærlighed, at det er den viden og erfaring, du har, der sætter dig i stand til at stille krav og betingelser for dit barn, for det ikke er kommet dertil i sin udvikling. Husk dig selv på, at alle de reaktioner og specielt de negative, du vil få fra dit barn, er en [...]

Jeg er træt af dig, Brinkmann

By |2018-02-14T02:35:53+00:00februar 14th, 2018|Categories: Blog|Tags: , , |

Når borgelighedens psykologi rammer, ja, så rammer den hårdt og over en bred kam. Ph. d. i psykologi Svend Brinkmann har efterhånden udråbt sig selv til samfundets psykolog, og så vidt jeg kan læse mig til med en grundholdning om, at hvis vi bare lever og opfører os ordentligt, hvad det så end må betyde, så vil vores mentale tilstand blive væsentligt forbedret. Ind imellem bliver jeg bare så træt af at høre på disse småborgerlige psykologer og ph. d.’er, der har deres holdningers udspring fra gode, sunde, borgerlige familier født med høj iq, opdraget af advokater, læger eller lærere. Vokset op med voksne med gode uddannelser, sund økonomi og alle traditionerne i behold. Det er ikke fordi, jeg er væsentligt uenig med professorens analyse af, hvordan samfundet skulle, eller rettere burde, fungere for os alle, men således er samfundet bare ikke opbygget, hr. professor. Ikke alle har de samme menneskelige egenskaber eller evner, ikke alle har de samme økonomiske eller kulturelle forudsætninger for at virke i det ideelle samfund med den ideelle tankegang og ikke mindst det ideelle følelsesliv. Svend Brinkmann skriver et sted i en af sine bøger, som for øvrigt nok er skrevet til mennesker med mere boglige og borgelige interesser, at vi alle burde tænke på, at vi er dødelige, at døden kan ramme i dag eller i [...]

LEDER DU FOR DIN EGEN SKYLD?

By |2017-12-04T12:49:36+00:00december 4th, 2017|Categories: Blog|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Det er nok det vanskeligste spørgsmål at stille til en leder, umiddelbart vil alle samstemmende sige nej, komme med helt andre grunde som for eksempel at det er af menneskelig interessen, udfordringen ved jobbet, at kunne medvirke til at sætte dagsordenen. Meget sjældent høre jeg en leder sige, det er fordi jeg elsker at styre kontrollere, have magt, prestige, eller at jeg gør det da udelukkende for pengenes skyld. Det er min erfaring, at den ofte manglende selverkendelse for netop ledere der leder udelukkende for deres egen skyld, og manglende ærligheden omkring dette, er vanskelig på grund af langt dybere årsager end titlen som den enerådige leder. Jeg ved ikke om du kender ham den enerådige leder, men det er ham der sidder bag et stort skrivebord og bestemmer alt. Hans klare holdning er, at kun han alene ved, hvilke beslutninger der er de korrekte at træffe for virksomheden og medarbejderne. Han er sikkert utrolig engageret i sit job, brænder for virksomhedens succes, der i hans verden er lig hans egen succes, han uddelegerer kun meget få opgaver til ansatte, han har brug for kontrol. Denne leder kan være tung at danse med, og forslag til udvikling skal serveres meget varsomt og helst på en sådan måde, at han kan beslutte sig for at gøre forslaget til noget han selv har fundet på. [...]

HVEM KÆMPER LEDERNE FOR?

By |2017-11-06T11:00:02+00:00november 5th, 2017|Categories: Blog, Uncategorized|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Jeg kommer i mange sammenhænge hvor der skulle eller burde ske ledelse, virksomheder, skoler og læreanstalter, organisationer og så videre. Det er min opfattelse at jeg møder flere og flere medarbejdere, med større og større frustrationer, i forhold til den ledelse de modtager, og i bedste fald slet ikke ser noget til. I en stor del af de samtaler jeg har med medarbejderne udtrykker de, at de ikke mener deres ledelse gør et ledelsesarbejde, eller tager ledelsesansvar i forhold til dem, at de udelukkende er der for, at behage deres egne topchefer, deres politikkere, bestyrelse eller hvad der nu sidder og puster dem i nakken. Hvorfor kæmper min leder ikke for mig og mine kollegaer er det spørgsmål jeg ofte får… Jeg ved det jo ikke, men jeg kan gisne om at der på ledelsesgangene har sneget sig den holdning ind, at de er der for deres egen økonomiske gevinsts skyld, for deres egene ambitioners skyld, altså af egoistiske årsager… lang fra den begrundelse som oftest høres når de åbner munden, ”for medarbejdernes skyld”. Lad mig tage et eksempel, nu har regeringen bebudet at der skal skæres 2% årligt på alle uddannelsesinstitutioner fra 2016 til nu 2021 (hospitalsmodellen). Jeg kan hverken læser eller hører ledere stå sammen, eller stå op for, at nu er det nok, at man ikke kan uddanne vores [...]

UNDGÅ STESS SPARK LEDERNE NU!

By |2017-10-30T13:03:30+00:00oktober 30th, 2017|Categories: Blog, Uncategorized|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Det er både sjov og trist at følge med i debatten om vore alles ny opfundne psykiske sygdom og diagnose ”stress”. Vi har nu fået selvbestaltede stress eksperter, endda mange forskellige typer, der søger at lede dig i deres rigtige retning, for at enten undgå stress eller forebygge stress. Den sidste gruppe, den der ønsker at forebygge, sympatisere jeg mest med, hvis de da bare kunne være lidt realistiske eller hvad man nu kalder det. Foregangsmand for stressforebyggelse er vel den kære professor Svend Brinkmann, der jo mener at såfremt vi alle bare er mere nøjsomme… hvilket vel forudsætte at vi alle har noget vi kan fravælge, noget en stor del af befolkningen så ikke har mulighed for, da de allerede har alt for lidt i forvejen. Her må den kære professor se sig selv i spejlet, spørge sig selv om denne holdning ikke udelukkende er til for den højeste middelklasse og så op til toppen af poppen hvor han selv befinder sig? Stressekspert Thomas Milsted kan jeg læse i Avisen mener det er en falliterklæring at vi ikke kan forebygge stress på arbejdspladserne, jeg giver ham fuldstændig ret, det er virkelig for dårligt! Det kan vi ikke og grunden er, at stress ikke er en arbejdsplads sygdom, men en samfundssygdom, stress er et symptom på at vi har indrettet vores samfund [...]

TALENT SET I ET ANDET PERSPEKTIV!

By |2017-09-18T11:29:41+00:00september 18th, 2017|Categories: Blog, Sport|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

I sporten tales der ustandselig om talenter, talentudvikling, spørgsmålet er bare, om de unge der udvælges så også i virkeligheden er et talent, eller ”bare” et almindeligt barn? Kunne det tænke sig, at det var sådan et helt normalt barn der har levet i et talentudviklende miljø, at det faktisk er miljøet der er talentet og ikke den unge eller barnet? Vi har så travlt med at veje og måle det enkelte individ, så travlt at vi sjældent virkelig får set på det miljø eller den kultur som er hele fundamentet for udviklingen. I mange andre sammenhænge hvor man arbejder med menneskelig udvikling, er man helt klar på at miljø har en stor indvirkning på, om et barn udvikler sig positivet i en eller anden retning. Sagt på en anden måde, du kan være nok så begavet et barn, have nok så store anlæg eller intelligens på et område, men hvis du ikke er i det rette miljø, får du aldrig udviklet den specielle evne som du har. Forestil dig at du står med tre ens plantefrø det første frø, planter du i sund nærende jord, det næste i en jord der er tynd med meget lidt næring, og det sidste i sandjord, der er vel ingen tvivl om hvilket frø der vil udvikle sig til at blive en stor og kraftig [...]

Erik Østenkjær i hårdt angreb på ‘forkælede’ fodboldspillere: Føj for den lede, tag jer sammen!

By |2017-09-18T09:50:12+00:00september 18th, 2017|Categories: Sport|Tags: , , , , , , , |

Der er overhovedet ingen tvivl hos mig om at den konflikt der er opstået mellem DBU og Spillerene, deres forening ”spillerforeningen” er et opgør mellem en forkælelses kultur i fodboldens verden og ikke mindst for de spillere der er på landsholdsniveau. Dette er ikke en kamp mellem kvinder og mænd, for de burde få lige vilkår at spille under når de er på landsholdet, dette er derimod en flok forkælede spillere der som mændene har gjort det i mange år stiller betingelser for at repræsentere deres land inden for deres sport. Føj for den lede en indstilling at have....læs mere på https://www.bt.dk/blogs/erik-oestenkjaer-i-haardt-angreb-paa-forkaelede-fodboldspillere-foej-for-den-lede

FOR GUD, DRONNING OG BRINKMANN!

By |2017-09-18T09:39:48+00:00september 18th, 2017|Categories: Blog|Tags: , , , , |

Jeg sad og læste en klumme skrevet af Henrik Dahl, sociolog om Dunning-Kruger-effekt som er er to psykologer der har set på Inkompetente mennesker, der som de konkluderede ikke forstår, at de mangler viden og færdigheder og her slår det mig at det jo lige netop er den fornemmelse jeg får når jeg læser den i vor tids største psykologiske filosof Professor Svend Brinkmann, mådeholdenhedens mand, asketen, det borgerlige Danmarks hovedfilosof. Jeg har gladelig læst hans bøger, senest hans bog ”GÅ GLIP” der er nok en analytisk bog uden svar på noget som helst, uden at tage personlig stilling til noget som helt, en bog der fortæller os alle at vi skal være mådeholdende, vi skal være nøjsomme og tilbageholdende med vore behov. Med en ordflom af henvisninger og citater føre han os igennem Askesens mange lag, for som i de seneste af hans værker, underbygge hans egen religiøse tro på Stoicisme en antik filosofisk retning der blev grundlagt ca. 300 år før vores tidsregning. En central tese for stoikerne er at man skal adskille følelser og fornuft, udøve selvkontrol og udelade følelsesmæssig involvering, da valg skal tages ud fra fornuften alene. Den ideelle stoiker er upåvirket af modgang, præget af fasthed og koldblodighed. Hvis jeg skraber alt pynten af Professorens ”Gå Glip bog”, hedder det måske ”Lad være med at give [...]

Se flere indlæg