Mentaltræner Behandling

MENTAL BEHANDLING

MENTAL BEHANDLING

Jeg er af den holdning, at diagnoser i traditionel forstand ikke er af det positive.
Jeg ønsker ikke at medvirke til at sygeliggøre forskellige psykologiske symptomer og lidelser, men ser alle vores mentale forskelligheder som et udtryk for mangfoldighed, mere end som en egentlig sygdom.

Det er min opfattelse, at diagnosticering er medvirkende til at fastholde mennesker med psykologiske problemer i en opfattelse af at være syge. På den måde fastholder de sig selv i en opfattelse , som ikke hjælper dem til at leve et godt liv, som den de nu engang er.

Når det er sagt, ved jeg selvfølgelig godt, at livet og psyken kan være besværlig – på samme måde som kroppen kan.

Her er lidt af de problematikker, jeg behandler og arbejder med:

  • ANGST, i alle afskygninger

  • PSYKISK OVERBELASTNING “Stress” 

  • SMERTE – FYSISK SMERTEREDUKTION – MENTAL SMERTEREDUKTION

  • TVANGSTANKER OG TVANGSHANDLINGER

  • FØLELSESKONTROL – KONCENTRATION – FOKUSERING

  • FØLSOMHED – LYDFØLSOMHED (TINITUS) – LUGTFØLSOMHED – LYSFØLSOMHED – SMAGS FØLSOMHED

  • SPISEPROBLEMATIKKER, i alle afskygninger

  • SAMLIVSPROBLEMER – BØRN / UNGE / FAMILIER

Under din første session vil jeg klarlægge fremgangsmåden for din behandling.
Jeg tager udgangspunkt i en kombination af psykoterapeutiske metoder, kombineret med præstationsoptimering brugt i sportens verden.

Jeg finder ud af, hvilke metoder der er nødvendige og finder kernen af din problematik.
Sammen laver vi så rammerne for dit behandlingsforløb i forhold til både tid og økonomi.

Hos mig er der maksimalt 1 uges ventetid på en konsultation, på nær i ferieperioder, alle igangværende klienter har mulighed for hurtig krisehjælp. Jeg udarbejder ikke journaler på mine klienter som har 100% fortrolighed.

kontakt mentaltræner
vilje behandling
vilje østenkjær
Mentaltræner pris