Sportspsykologi & Coaching

 

Sportspsykologi
& Coaching

Psykologisk udvikling & Behandling

 

Psykologisk udvikling
& Behandling

Kultur & Personaleudvikling

Kultur &
Personale-
udvikling

”Medmenneskelighed, er når omsorgen for andre,, er vigtigere end alle dine øvrige holdninger!”

Sportspsykologi & Coaching

Sportspsykologi & Coaching

Jeg har arbejdet med sportsfolk i over 50 år, hvilket har givet mig en utrolig viden og erfaring vedrørende livet som sportsudøver. Ud over at hjælpe dig til dit næste præstationsstadie, kan jeg hjælpe dig gennem en lang række af de psykologiske problematikker, som man møder enden for og uden for sporten. Ved vores første møde, laves vi en vurdering af, hvordan du bedst kan hjælpes. I samarbejde besluttes der hvilke mentale områder, der skal fokuseres på. Du får lært at bruge redskaber og metoder til at udvikle unikt fokus, viljestyrke der både kan optimere og stabilisere dit præstationsniveau.

Her er en liste over forskellige problematikker og symptomer, som jeg behandler:

1. Præstationsangst: Mange sportsfolk oplever angst eller nervøsitet før konkurrencer, som kan påvirke deres præstationer negativt.

2. Selvtillid og selvværd: Sportsudøvere kan have udfordringer med deres selvtillid og selvværd, hvilket kan påvirke deres tro på egne evner og dermed deres præstationer.

3. Motivation: Problemer med motivation kan opstå, og sportsfolk kan have perioder, hvor de kæmper med at finde den rette indre drivkraft.

4. Stresshåndtering: Konkurrencer og træning kan medføre stress, og sportsfolk kan have brug for værktøjer til at håndtere denne stress effektivt.

5. Fokus og koncentration: Opnåelse af optimalt fokus og koncentration er afgørende i sport. Sportspsykologer hjælper med at udvikle metoder til at forbedre denne evne.

6. Angst og nervøsitet: Udover præstationsangst kan sportsfolk opleve generel angst og nervøsitet i forbindelse med træning og konkurrence.

7. Mental styrke: At udvikle en stærk mental indstilling er afgørende for at kunne håndtere udfordringer og pres i sportsverdenen.

8. Mental træthed: Sportsfolk kan opleve træthed på et mentalt niveau, der kan påvirke deres ydeevne og engagement.

9. Mentale strategier: Udvikling og implementering af specifikke mentale strategier kan hjælpe sportsfolk med at tackle forskellige udfordringer og nå deres mål.

10. Konfliktløsning: Inden for holdidræt kan konflikter og samarbejdsproblemer opstå, og en sportspsykolog kan hjælpe med at forbedre samarbejdet og kommunikationen.

11. Skadesrehabilitering: Efter en skade kan sportsfolk have brug for hjælp til at håndtere den mentale aspekt af rehabiliteringsprocessen.

12. Karriereovergang: Når sportsfolk går fra amatør- til professionelt niveau eller når de træffer beslutningen om at afslutte deres karriere, kan der opstå mentale udfordringer.

13. Stress i forbindelse med præstation: At kunne præstere på højt niveau kan medføre en betydelig mængde stress, som en sportspsykolog kan hjælpe med at tackle.

14. Søvnproblemer: Søvnkvalitet og -mønstre kan påvirke sportsudøveres præstationer, og en sportspsykolog kan hjælpe med at håndtere eventuelle søvnproblemer.

15. Målfastsættelse: Hjælp til at fastsætte realistiske og motiverende mål i sporten kan være en del af sportspsykologens arbejde.

16. Forbedring af selvregulering: Sportsfolk kan arbejde på at udvikle evnen til at regulere deres tanker, følelser og reaktioner i forbindelse med konkurrencer og træning.

Priser: Behandling og Coaching:

Behandling: 1.500,00 Kr pr. timer.

Coaching: 1.500,00 Kr pr. timer. + moms

Priser: Ledelses & Teamcoaching

Coaching & Supervision: Kr.2.250,00 pr. timer. + moms.

Transport: 50% timetakst + states km. takst

 

Psykologisk udvikling & Behandling

Psykologisk udvikling & Behandling

Diagnoser i traditionel forstand er ikke noget jeg går op i. Hos mig bliver du ikke sygeliggjort eller kommer i diagnosekasser og jeg føre ikke journal eller videregiver oplysninger om dig. Jeg har med mennesker at gøre – ikke med diagnoser. Sammen arbejder vi med det du/I mener er din/jeres udfordringer, hvor du har mulighed for at starte på et friskt behandlings- og udviklingsforløb, fri for nuværende og tidligere diagnoser og journaler. Til dit første møde hos mig, bestemmer vi os sammen for, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig. Jeg bruger som regel metoder, der er en kombination af psykoterapi, præstationspsykologi og hypnoterapi og er meget optaget af at der skal ske noget for dig/jer hurtigt. Du kan altid forvente 100% fortrolighed hos mig og jeg har som regel maksimalt 1 uges ventetid til din første konsultation, på nær i ferieperioder, lige som jeg står til rådighed for hurtig krisehjælp for min klienter.

Mit udgangspunkt for at arbejde med udfordringer uden at kategorisere dem som sygdomme, kan på nogle generelle områder bedst beskrives som situationer hvor mennesker kan opleve vanskeligheder. Denne liste er kun ment som en generel guide til de arbejdsområder jeg dækker.

1. Angst og Stress: Symptomer kan inkludere nervøsitet, rastløshed, koncentrationsbesvær, irritabilitet og søvnproblemer.

2. Depressive Tendenser: Nedsat energi, følelse af håbløshed, manglende interesse i tidligere fornøjelige aktiviteter, ændringer i appetit eller søvnmønstre.

3. Forholdsvanskeligheder: Udfordringer med kommunikation, tillid eller intimitet i personlige eller professionelle relationer.

4. Præstationsangst: Angst eller nervøsitet relateret til at præstere i en bestemt situation, såsom på arbejde, i skolen eller inden for sport.

5. Selvværdsproblemer: Følelser af utilstrækkelighed, usikkerhed om egen værdi eller konstant sammenligning med andre.

6. Arbejdsrelaterede Problemer: Stress, udbrændthed, eller udfordringer med kolleger eller ledelse.

7. Sorg og Tab: Svært ved at håndtere tabet af en elsket eller en betydelig livsændring.

8. Misbrugsproblemer: Problemer med alkohol, stoffer eller anden form for afhængighed.

9. Traumer: Eftervirkninger af voldsomme oplevelser eller overgreb, herunder PTSD-lignende symptomer.

10. Fobier og Irrationelle Frygte: Overdreven angst eller frygt for bestemte objekter eller situationer.

11. Spiseforstyrrelser er et af mine specialer uanset hvilken type.

12. Autismespektrumforstyrrelse hos børn, unge og voksne.

Min tilgang fokuserer på de følelser, vaner, eller adfærdsmæssige mønstre, der er problematiske, frem for at forsøge at placere dem inden for en specifik medicinsk diagnose. Denne metode kan fremme en mere personlig og tilpasset tilgang, der er centreret omkring mine klienters unikke behov og ønsker.

Priser: Behandling og Coaching

Behandling: 1.500,00 Kr pr. timer.

Par & Familier: 2.250,00 Kr pr. timer.

Priser: Supervision: 2.250,00 Kr pr. timer. + moms.

Transport: 50% timetakst + Statens km takst

Kultur & Personaleudvikling

Kultur & Personaleudvikling

Jeg tilbyder udvikling og coaching af præstationspsykologi og præstationskultur til virksomheder og deres medarbejdere.

Her er en udvidet liste, der inkluderer lederudvikling:

1. Præstationspsykologi Coaching: Udvikling af individets eller teamets evne til at præstere optimalt, både mentalt og fysisk.

2. Kulturudvikling: Transformation og styrkelse af organisationens kultur for at fremme sammenhængskraft, engagement og effektivitet.

3. Mentalitetsforandring: Assisterer i skift af mindset for at fremme en mere positiv, åben, og løsningsorienteret tilgang.

4. HR-systemer gennem Evidenz: Tilbyder et banebrydende HR-system, som kan tilpasses forskellige virksomhedsstørrelser og -typer, og hjælper med at gøre HR-processerne mere strømlinede og effektive.

5. Præstationskultur: Fremme af en kultur, der belønner og understøtter høj præstation og opmuntrer medarbejdere til at stræbe efter excellence.

6. Tilpasset Coaching: Muligheden for at skræddersy coachingforløb til individuelle medarbejdere eller teams, baseret på deres unikke behov og mål.

7. Integration af Mentalitet og Kultur: Styrkelse af sammenhængen mellem organisationens værdier og individuelle overbevisninger, skaber en mere sammenhængende og respektfuld arbejdsplads.

8. Medarbejderengagement og -tilfredshed: Arbejder på at forbedre medarbejderengagement og tilfredshed gennem kontinuerlig støtte og udvikling.

9. Lederudvikling: Specialiseret træning og coaching for ledere på alle niveauer, der hjælper med at forfine deres ledelsesstil, forbedre deres kommunikationsevner og styrke deres evne til at inspirere og lede deres teams effektivt.

10. Tilgang til Innovation: Fremme af en innovativ tankegang og kreativitet blandt medarbejdere og ledelse, der understøtter vækst og fornyelse.

Se mere på EVIDENZ.dk

Priser: Ledelses, Medarbejder & Teamcoaching Coaching:

Ledercoaching: 2.250,00 Kr pr. timer. + moms.

Medarbejder: 2.250,00 Kr pr. timer. + moms.

Transport: 50% timetakst + Statens km takst

Priser: Uddannelse & Supervision:

Uddannelsesdage inkl. planlægning. 20.000,00 pr. dage + moms. Foredrag: Vest. 15.000,00 Kr. + moms / Øste. 18.000,00 Kr. + moms. Supervision: 2.250,00 kr. pr. timer + moms

Transport: Statens km takst

”Intet enkelt individ skal bære det fulde ansvar for livet.”

Erik Østenkjær